Nämnder/Styrelser    
AB Hultsfreds Bostäder, revisor
AB Hultsfreds Bostäder, styrelse
AB Hultsfreds Bostäder, årsstämma
Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
God man vid fastighetsbildningsmyndigheten
Hjälpmedelsnämnd
Hultsfreds Kommunala Industri AB, revisor
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse
Hultsfreds Kommunala Industri AB, årsstämma
Kommunalråd
Kommunfullmäktige
Kommuninvest ekonomisk förening, ombud
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Krisledningsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred- Vimmerby, Hultsfreds del
Nämndemän vid Kalmar Tingsrätt
Oppositionsråd
Pensionärsråd
Primärkommunala nämnden i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län styrelse
Revisorer för kommunens förvaltning
Revisorer för Östra Smålands Kommunalteknikförbund
RockCity AB, Revisorer
Samordningsförbundet i Kalmar län
Socialnämnd
Socialnämndens arbetsutskott
Tillgänglighetsrådet
Tillväxt- och näringslivsråd
Trafiknämnd
Valberedning
Valnämnd
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Överförmyndare
 
Uppdaterad 2018-12-16 06:50:49