Nämnder/Styrelser    
Överförmyndare
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Valnämnd
Trafiknämnd
Tillväxt- och näringslivsråd
Tillgänglighetsrådet
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämnd
Samordningsförbundet i Kalmar län
RockCity AB, Revisorer
Revisorer för Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Revisorer för kommunens förvaltning
Regionförbundet i Kalmar län styrelse
Primärkommunala nämnden i Kalmar län
Pensionärsråd
Oppositionsråd
Nämndemän vid Kalmar Tingsrätt
Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred- Vimmerby, Hultsfreds del
Krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelse
Kommuninvest ekonomisk förening, ombud
Kommunfullmäktige
Kommunalråd
Hultsfreds Kommunala Industri AB, årsstämma
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse
Hultsfreds Kommunala Industri AB, revisor
Hjälpmedelsnämnd
God man vid fastighetsbildningsmyndigheten
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnd
AB Hultsfreds Bostäder, årsstämma
AB Hultsfreds Bostäder, styrelse
AB Hultsfreds Bostäder, revisor
 
Uppdaterad 2018-11-16 06:50:52