Nämnder/Styrelser    
Överförmyndare
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Valnämnd
Valberedning
Trafiknämnd
Tillväxt- och näringslivsråd
Tillgänglighetsrådet
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämnd
RockCity AB, Revisorer
Revisorer för Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Revisorer för kommunens förvaltning
Oppositionsråd
Nämndemän vid Kalmar Tingsrätt
Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred- Vimmerby, Hultsfreds del
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelse
Kommuninvest ekonomisk förening, ombud
Kommunfullmäktige
Hultsfreds Kommunala Industri AB, årsstämma
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse
Hultsfreds Kommunala Industri AB, revisor
Hjälpmedelsnämnd
God man till lantmäteriförrättningar
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnd
AB Hultsfreds Bostäder, årsstämma
AB Hultsfreds Bostäder, styrelse
AB Hultsfreds Bostäder, revisor
 
Uppdaterad 2021-10-16 23:00:43