Nämnd   Barn- och utbildningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Pär Edgren (M) Ordförande VENA
Martina Bäcketoft (C) 1:e v ordf MÅLILLA
Mikael Lång (S) 2:e v ordf HULTSFRED
Elisabeth Löfkvist (C) Ledamot VIRSERUM
Maria Österberg (C) Ledamot MÅLILLA
Annica Eek (KD) Ledamot MÖRLUNDA
Christel Rüdiger Karlsson (S) Ledamot
Kjell Mellberg Karlsson (S) Ledamot MÅLILLA
Göran Gustafsson (SD) Ledamot VIRSERUM
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Andreas Borgengren (M) Ersättare
Åsa Landberg (C) Ersättare
Lena Persson (S) Ersättare
Gunilla Aronsson (C) Ersättare
Antje Rohde (C) Ersättare
Anders Elgenmark (KD) Ersättare JÄRNFORSEN
Jolin Åkesson (S) Ersättare HULTSFRED
Rickard Wästerlund (V) Ersättare
Gun-Brith Sjögren (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-24 23:01:03