Nämnd   God man till lantmäteriförrättningar
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Pär Edgren (M) God man VENA
Anders Andersson (KD) God man JÄRNFORSEN
Thomas Johansson (C) God man MÅLILLA
Ulf Nilsson (S) God man MÅLILLA
Inger Loord (S) God man MÅLILLA
Konny Bogren (S) God man JÄRNFORSEN
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2019-07-16 23:00:49