Nämnd   Kommunfullmäktige
2018-10-15 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (45)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Andersson (KD) Ordförande JÄRNFORSEN
Elisabeth Löfkvist (C) 1:e v ordf VIRSERUM
Lena Hasting (S) 2:e v ordf HULTSFRED
Åke Bergh (M) Ledamot MÖRLUNDA
Johan Svensson (M) Ledamot JÄRNFORSEN
Pär Edgren (M) Ledamot VENA
Conny Daag (M) Ledamot HULTSFRED
Lars Rosander (C) Ledamot VIRSERUM
Per-Inge Pettersson (C) Ledamot MÖRLUNDA
Gunilla Aronsson (C) Ledamot VIMMERBY
Ulf Larsson (C) Ledamot HULTSFRED
Ronny Olsson (C) Ledamot JÄRNFORSEN
Lennart Eklund (C) Ledamot MÅLILLA
Åsa Landberg (C) Ledamot VIRSERUM
Antje Rohde (C) Ledamot VIRSERUM
Lennart Odengrund (C) Ledamot VIRSERUM
Alexander Steinvall (C) Ledamot VIRSERUM
Ann-Charlott Andersson (C) Ledamot MÖRLUNDA
Fredric Svensson (C) Ledamot
Martina Johansson (C) Ledamot MÅLILLA
Owe Samuelsson (C) Ledamot HULTSFRED
Lennart Davidsson (KD) Ledamot MÖRLUNDA
Åke Nilsson (KD) Ledamot SILVERDALEN
Monica Bergh (KD) Ledamot VIRSERUM
Tomas Söreling (S) Ledamot MÅLILLA
Nermina Mizimovic (S) Ledamot HULTSFRED
Tommy Rälg (S) Ledamot HULTSFRED
Silva Andersson (S) Ledamot VIRSERUM
Mikael Lång (S) Ledamot HULTSFRED
Lizette Wästerlund (S) Ledamot HULTSFRED
Jonny Bengtsson (S) Ledamot HULTSFRED
Rosie Folkesson (S) Ledamot HULTSFRED
Konny Bogren (S) Ledamot JÄRNFORSEN
Mattias Wärnsberg (S) Ledamot MÖRLUNDA
Janette Persson (S) Ledamot HULTSFRED
Lennart Beijer (V) Ledamot HULTSFRED
Nour Fawal (V) Ledamot
Eréne Öberg (V) Ledamot HULTSFRED
Tommy Ejnarsson (V) Ledamot HULTSFRED
John Hoffbrink (SD) Ledamot VIRSERUM
Carl-Johan Pettersson (SD) Ledamot HULTSFRED
Tove Johansson (SD) Ledamot VIRSERUM
Lisbeth Hoffbrink (SD) Ledamot VIRSERUM
Göran Gustafsson (SD) Ledamot VIRSERUM
Ingemar Zetterström (SD) Ledamot
Ersättare (23)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (C) Ersättare
Frank Axelsson (C) Ersättare
Ulf Borg (C) Ersättare SILVERDALEN
Andreas Borgengren (M) Ersättare
Anne-Charlotte Cederberg (KD) Ersättare JÄRNFORSEN
Hans Edvinsson (C) Ersättare
Nathalie Gustafsson (SD) Ersättare
Tommy Johansson (-) Ersättare
Tomas Lockström (S) Ersättare
Kjell Mellberg Karlsson (S) Ersättare MÅLILLA
Jörgen Nilsson (C) Ersättare
Lars Nilsson (C) Ersättare
Christian Nytorpet (KD) Ersättare HULTSFRED
Lena Persson (S) Ersättare
Maik Rohde (C) Ersättare VIRSERUM
Christel Rüdiger Karlsson (S) Ersättare HULTSFRED
Gun-Brith Sjögren (SD) Ersättare
Dan Torkelsson (S) Ersättare HULTSFRED
Jenny Velinder (V) Ersättare
Marianne Vifell Waters (M) Ersättare VIRSERUM
Britt Wireland Sorpola (S) Ersättare HULTSFRED
Roland von Lonski (SD) Ersättare JÄRNFORSEN
Rickard Wästerlund (V) Ersättare HULTSFRED
 
Uppdaterad 2018-11-16 06:50:52