Nämnd   Kommunfullmäktige
2018-10-15 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (45)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Andersson (KD) Ordförande JÄRNFORSEN
Elisabeth Löfkvist (C) 1:e v ordf VIRSERUM
Lena Hasting (S) 2:e v ordf HULTSFRED
Åke Bergh (M) Ledamot MÖRLUNDA
Johan Svensson (M) Ledamot JÄRNFORSEN
Pär Edgren (M) Ledamot VENA
Conny Daag (M) Ledamot HULTSFRED
Lars Rosander (C) Ledamot VIRSERUM
Per-Inge Pettersson (C) Ledamot MÖRLUNDA
Gunilla Aronsson (C) Ledamot
Ulf Larsson (C) Ledamot HULTSFRED
Ronny Olsson (C) Ledamot
Lennart Eklund (C) Ledamot MÅLILLA
Åsa Landberg (C) Ledamot
Antje Rohde (C) Ledamot
Lennart Odengrund (C) Ledamot VIRSERUM
Alexander Steinvall (C) Ledamot
Ann-Charlott Andersson (C) Ledamot MÖRLUNDA
Fredric Svensson (C) Ledamot
Martina Bäcketoft (C) Ledamot MÅLILLA
Owe Samuelsson (C) Ledamot HULTSFRED
Lennart Davidsson (KD) Ledamot MÖRLUNDA
Åke Nilsson (KD) Ledamot
Monica Bergh (KD) Ledamot
Tomas Söreling (S) Ledamot
Nermina Mizimovic (S) Ledamot
Tommy Rälg (S) Ledamot HULTSFRED
Silva Andersson (S) Ledamot
Mikael Lång (S) Ledamot HULTSFRED
Kjell Mellberg Karlsson (S) Ledamot MÅLILLA
Jonny Bengtsson (S) Ledamot HULTSFRED
Rosie Folkesson (S) Ledamot
Konny Bogren (S) Ledamot JÄRNFORSEN
Mattias Wärnsberg (S) Ledamot MÖRLUNDA
Janette Persson (S) Ledamot HULTSFRED
Lennart Beijer (V) Ledamot HULTSFRED
Nour Fawal (V) Ledamot
Eréne Öberg (V) Ledamot HULTSFRED
Tommy Ejnarsson (V) Ledamot
Vakant (SD) Ledamot
Carl-Johan Pettersson (-) Ledamot
Gun-Brith Sjögren (SD) Ledamot
Vakant (SD) Ledamot
Göran Gustafsson (SD) Ledamot VIRSERUM
Vakant (SD) Ledamot
Ersättare (23)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marianne Vifell Waters (M) Ersättare
Andreas Borgengren (M) Ersättare
Lars Nilsson (C) Ersättare
Ulf Borg (C) Ersättare SILVERDALEN
Hans Edvinsson (C) Ersättare
Maik Rohde (C) Ersättare
Tommy Johansson (C) Ersättare MÅLILLA
Jörgen Nilsson (C) Ersättare VIRSERUM
Frank Axelsson (C) Ersättare
Staffan Olsson (C) Ersättare
Christian Nytorpet (KD) Ersättare HULTSFRED
Anne-Charlotte Cederberg (KD) Ersättare JÄRNFORSEN
Jolin Åkesson (S) Ersättare HULTSFRED
Eva Svedberg (S) Ersättare HULTSFRED
Reino Thapper (S) Ersättare MÖRLUNDA
Christel Rüdiger Karlsson (S) Ersättare
Lena Persson (S) Ersättare
Tomas Lockström (S) Ersättare HULTSFRED
Rickard Wästerlund (V) Ersättare
Jenny Velinder (V) Ersättare
Berit Höög (SD) Ersättare
Nathalie Gustafsson (SD) Ersättare
Vakant (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-09-25 23:00:56