Nämnd   Kommunstyrelse
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Rosander (C) Ordförande VIRSERUM
Åke Nilsson (KD) 1:e v ordf
Mattias Wärnsberg (S) 2:e v ordf MÖRLUNDA
Pär Edgren (M) Ledamot VENA
Åke Bergh (M) Ledamot MÖRLUNDA
Per-Inge Pettersson (C) Ledamot MÖRLUNDA
Gunilla Aronsson (C) Ledamot
Mikael Petersson (L) Ledamot BROMMA
Tomas Söreling (S) Ledamot
Carola Nilsson (S) Ledamot MÅLILLA
Tommy Rälg (S) Ledamot HULTSFRED
Rosie Folkesson (S) Ledamot
Tommy Ejnarsson (V) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ulf Larsson (C) Ersättare HULTSFRED
Monica Bergh (KD) Ersättare
Dennis Larsson (S) Ersättare SILVERDALEN
Gunvor Nilsson (M) Ersättare HULTSFRED
Sievert Andersson (M) Ersättare MÖRLUNDA
Tommy Johansson (C) Ersättare MÅLILLA
Carina Erlandsson (MP) Ersättare HULTSFRED
Bengt-Olof Knutsson (KD) Ersättare MÖRLUNDA
Mona-Lisa Carlsson (S) Ersättare VIRSERUM
Britt Wireland Sorpola (S) Ersättare HULTSFRED
Jonny Bengtsson (S) Ersättare HULTSFRED
Lennart Beijer (V) Ersättare HULTSFRED
Pia Rydh (V) Ersättare VIRSERUM
 
Uppdaterad 2021-11-26 23:01:04