Nämnd   Socialnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per-Inge Pettersson (C) Ordförande MÖRLUNDA
Conny Daag (M) 1:e v ordf HULTSFRED
Jonny Bengtsson (S) 2:e v ordf HULTSFRED
Antje Rohde (C) Ledamot
Ann-Charlott Andersson (C) Ledamot MÖRLUNDA
Monica Bergh (KD) Ledamot
Tomas Lockström (S) Ledamot HULTSFRED
Cajsa Runn (S) Ledamot
John Hoffbrink (SD) Ledamot VIRSERUM
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gun-Britt Axelsson (KD) Ersättare VIRSERUM
Verona Frings-Arns (M) Ersättare
Anton Mlynar (S) Ersättare
Jörgen Nilsson (C) Ersättare VIRSERUM
Lars Nilsson (C) Ersättare
Sanne Nytorpet (KD) Ersättare
Eva Svedberg (S) Ersättare HULTSFRED
Jenny Velinder (V) Ersättare
Ingemar Zetterström (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2019-01-22 06:50:49