Nämnd   Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred- Vimmerby, Hultsfreds del
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Niklas Gustafsson (M) Ordförande
Lennart Davidsson (KD) Vice ordförande MÖRLUNDA
Ulf Larsson (C) Ledamot HULTSFRED
Percy Hesselgård (M) Ledamot VENA
Konny Bogren (S) Ledamot JÄRNFORSEN
Reino Thapper (S) Ledamot MÖRLUNDA
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Magnus Hultman (M) Ersättare
Folke Pleijert (KD) Ersättare
Lennart Odengrund (C) Ersättare VIRSERUM
Janette Persson (S) Ersättare HULTSFRED
John Lång (S) Ersättare HULTSFRED
 
Uppdaterad 2021-12-04 23:00:43