Förtroendevald   Per-Inge Pettersson (c) <<
Adress   Åkerö 1 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   570 84 MÖRLUNDA
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-645 39 01
Fax  
E-post   per-inge.pettersson@hultsfred.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse Ersättare 2015-05-01 --
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 --
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-01-01 --
Pensionärsråd Ordförande 2015-01-01 --
Socialnämnd Ordförande 2015-01-01 --
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2015-01-01 --
Trafiknämnd Ledamot 2015-01-01 --
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Ledamot 2015-01-01 --
 
Uppdaterad 2018-12-16 06:50:49