Förtroendevald   Per-Inge Pettersson (c) <<
Adress   Åkerö 1 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   570 84 MÖRLUNDA
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-645 39 01
Fax  
E-post   per-inge.pettersson@hultsfred.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse Ersättare 2019-04-02 --
Hjälpmedelsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Socialnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Tillgänglighetsrådet Ordförande 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse Ersättare 2015-05-01 -- 2019-04-01
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Pensionärsråd Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnd Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Trafiknämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Valberedning Ordförande 2014-11-01 -- 2018-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kalmar Läns Trafik Ombud 2011-01-01 -- 2011-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Pensionärsråd Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Regionförbundet i Kalmar län styrelse Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samordningsförbundet i Kalmar län Ordinarie 2011-01-01 -- 2015-03-31
Socialnämnd Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kalmar Läns Trafik Observatör 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommuninvest ekonomisk förening, ombud Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Pensionärsråd Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Regionförbundet i Kalmar län styrelse Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Tillväxt- och näringslivsråd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB Ledamot 2004-10-01 -- 2006-12-31
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse 2:e v ordf 2003-01-02 -- 2006-12-31
Kalmar Läns Trafik Observatör 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommuninvest ekonomisk förening, ombud Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelse 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Näringslivsråd Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Pensionärsråd Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Regionförbundet i Kalmar län styrelse Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsregion Norr Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Miljö- och byggnadsnämnd Ledamot 2000-02-29 -- 2002-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
Personalutskott Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 1986-01-01 -- 1988-12-31
Konsumentutskott Ersättare 1986-01-01 -- 1988-12-31
Personalutskott Ersättare 1986-01-01 -- 1988-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1985-11-01 -- 1988-10-31
Valberedning Ersättare 1985-11-01 -- 1988-10-31
Fritidsnämnd Ersättare 1983-01-01 -- 1985-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1982-11-01 -- 1985-10-31
Valberedning Ersättare 1982-11-01 -- 1985-10-31
Fritidsnämnd Ersättare 1980-01-01 -- 1982-12-31
 
Uppdaterad 2021-11-26 23:01:04