Förtroendevald   Roland von Lonski (sd) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
God man till lantmäteriförrättningar God man 2019-01-01 -- 2019-03-25
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2019-03-25
 
Uppdaterad 2019-11-11 23:01:06