Förtroendevald   Anders Andersson (kd) <<
Adress   Svallgatan 5 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   570 81 JÄRNFORSEN
Telefon bostad   0495-504 84
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-249 82 12
Fax  
E-post   anders.andersson@kristdemokraterna.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
God man till lantmäteriförrättningar God man 2019-01-01 --
Valberedning Ersättare 2018-11-01 --
Kommunfullmäktige Ordförande 2018-10-15 --
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse Ersättare 2015-05-01 -- 2019-04-01
God man till lantmäteriförrättningar God man 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
God man till lantmäteriförrättningar God man 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
God man till lantmäteriförrättningar God man 2007-01-01 -- 2010-12-31
AB Hultsfreds Bostäder, bolagsstämma Observatör 2003-01-01 -- 2006-12-31
Hultsfreds Kommunala Industri AB, bolagsstämma Observatör 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
AB Hultsfreds Bostäder, bolagsstämma Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Central samverkanskommitté Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Valberedning Vice ordförande 1998-11-01 -- 2002-10-31
AB Hultsfreds Bostäder, bolagsstämma Ombud 1995-01-01 -- 1998-12-31
Central arbetsmiljökommitte Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Utbildningskommitté Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Valberedning Ersättare 1994-11-01 -- 1998-10-31
Handikapprådet Ordförande 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Valberedning Ersättare 1991-11-01 -- 1994-10-31
Central arbetsmiljökommitte Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
Handikapprådet Ordförande 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
Socialnämnd Ordförande 1989-01-01 -- 1991-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1988-11-01 -- 1991-10-31
Valberedning Ledamot 1988-11-01 -- 1991-10-31
AB Hultsfreds Bostäder, bolagsstämma Ombud 1986-01-01 -- 1988-12-31
Handikapprådet Ordförande 1986-01-01 -- 1988-12-31
Hultsfreds Kommunala Industri AB, bolagsstämma Ombud 1986-01-01 -- 1988-12-31
Socialnämnd Ordförande 1986-01-01 -- 1988-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 1986-01-01 -- 1988-12-31
Handikapprådet Ordförande 1985-12-28 -- 1985-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1985-11-01 -- 1988-10-31
Valberedning Ledamot 1985-11-01 -- 1988-10-31
AB Hultsfreds Bostäder, bolagsstämma Ombud 1983-01-01 -- 1985-12-31
Hultsfreds Kommunala Industri AB, bolagsstämma Ombud 1983-01-01 -- 1985-12-31
Socialnämnd Ledamot 1983-01-01 -- 1985-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1982-11-01 -- 1985-10-31
Valberedning Ledamot 1982-11-01 -- 1985-10-31
Fritidsnämnd Ledamot 1980-01-01 -- 1982-12-31
Fritidsnämndens arbetsutskott Ersättare 1980-01-01 -- 1982-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1979-11-01 -- 1982-10-31
Fritidsnämnd Ersättare 1977-01-01 -- 1979-12-31
 
Uppdaterad 2021-11-26 23:01:04