Förtroendevald   Vakant  (kd) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Hultsfreds Bostäder, revisor Revisor 2019-06-14 --
Revisorer för kommunens förvaltning Revisor 2019-06-14 -- 2019-09-30
Kommunfullmäktige Ersättare 2017-12-11 -- 2018-02-05
Kommunfullmäktige Ersättare 2017-11-06 -- 2017-11-16
Valnämnd Ersättare 2017-11-06 -- 2017-12-11
Barn- och utbildningsnämnd Ersättare 2017-02-06 -- 2017-02-06
Socialnämnd Ersättare 2017-02-06 -- 2017-03-20
Barn- och utbildningsnämnd Ersättare 2012-10-29 -- 2012-12-17
Barn- och utbildningsnämnd Ledamot 2012-05-28 -- 2012-05-28
Kommunfullmäktige Ersättare 2012-03-26 -- 2012-06-25
Socialnämnd Ledamot 2012-03-26 -- 2012-05-28
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2012-03-26 -- 2012-05-28
Tillgänglighetsrådet Ledamot 2012-03-26 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-12-20 -- 2011-01-13
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-29 -- 2010-12-20
AB Hultsfreds Bostäder, styrelse Ledamot 2010-10-25 -- 2010-12-31
Handikapprådet Ersättare 2010-10-25 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-10-25 -- 2010-10-31
Pensionärsråd Ersättare 2010-10-25 -- 2010-12-31
Samordningsförbundet i Kalmar län Ersättare 2010-10-25 -- 2010-12-31
Socialnämnd 2:e v ordf 2010-10-25 -- 2010-12-31
Socialnämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2010-10-25 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2009-10-26 -- 2009-10-26
Kommunstyrelse Ersättare 2005-05-29 -- 2006-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2005-01-25 -- 2006-12-31
Socialnämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2005-01-25
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-10-09 -- 2002-10-31
 
Uppdaterad 2020-07-11 23:00:40