Förtroendevald   Ulf Nilsson (s) <<
Adress   Stockholmsvägen 81 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   570 82 MÅLILLA
Telefon bostad   070-660 21 50
Telefon arbete   010-442 83 34
Telefon mobil   010-442 83 34
Fax  
E-post   uffemalilla@hotmail.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Valnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ersättare 2015-09-28 -- 2018-12-31
God man till lantmäteriförrättningar God man 2015-01-01 -- 2018-12-31
Valnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Överförmyndarnämnd Ersättare 2004-06-21 -- 2006-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2003-01-01 -- 2003-12-31
Miljö- och byggnadsnämnd Ersättare 2000-11-27 -- 2002-12-31
 
Uppdaterad 2021-11-26 23:01:04