Förtroendevald   Gunilla Aronsson (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-561 60 11
Fax  
E-post   gunilla.banarp@telia.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Valberedning Ledamot 2018-11-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Nämndemän vid Kalmar Tingsrätt Nämndeman 2016-01-01 -- 2019-12-31
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse Ersättare 2015-05-01 -- 2019-04-01
Kommunstyrelse Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Nämndemän vid Kalmar Tingsrätt Nämndeman 2015-01-01 -- 2015-12-31
Tillgänglighetsrådet Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelse Ersättare 2013-02-05 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2012-06-25 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2012-06-25 -- 2014-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2012-06-25 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2011-01-01 -- 2012-06-25
Nämndemän vid Kalmar Tingsrätt Nämndeman 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Tillgänglighetsrådet Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Handikapprådet Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nämndemän vid Kalmar Tingsrätt Nämndeman 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunstyrelse Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Nämndemän vid Oskarshamns Tingsrätt Nämndeman 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämnd Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2000-01-31 -- 2002-10-31
Regionförbundet i Kalmar län styrelse Ersättare 1999-02-23 -- 2002-12-31
Nämndemän vid Oskarshamns Tingsrätt Nämndeman 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämnd Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1998-11-01 -- 2000-01-31
Socialnämnd Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
 
Uppdaterad 2021-11-26 23:01:04