Förtroendevald   Silva Andersson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad   0495-316 67
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-692 82 43
Fax  
E-post    
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2020-09-01 --
Tillgänglighetsrådet Ersättare 2019-01-01 --
Överförmyndare Ersättare 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Socialnämnd Ledamot 2020-06-22 --
Valnämnd Vice ordförande 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2021-11-26 23:01:04